Fundusze unijne 1

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-0914/20-00

Tytuł: Dotacja na kapitał obrotowy dla P.P.H.U. „MAREX” Szymański Mariusz

Cel: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Beneficjent: Marex Technology M.Szymański A.Szczepański Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu: 64 931,13 PLN
Wydatki kwalifikowane: 64 931,13 PLN
Poziom dofinansowania: 100%